Hyundai ( Хёнде) г. Казань. Продажа новых Hyundai ( Хёнде ).